Primaria Slobozia Ciorasti

Comuna Slobozia Ciorasti, Judetul Vrancea

Anunț privind rezultatul final la concursul pentru postul de consilier achiziții publice.

Anunț privind rezultatul interviului la concursul pentru postul de consilier achiziții publice.

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de consilier achiziții publice.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru postul de consilier achiziții publice.

Primăria comunei Slobozia Ciorasti, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant: consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment achizitii publice.
Data, ora și locul desfășurării probei scrise 11.05.2023, ora 10:00, Sediul primăriei.
Perioada de depunere a dosarelor 7.04.2023 - 26.04.2023.
Pentru mai multe informații, bibliografie și atribuțiile postului consultați arhiva cu documente

atasata AICI!

Anunț închiriere pășune prin atribuire directă.

Detalii AICI!

Rezultatul final la concursul de recrutare, organizat in data de 6 martie 2023, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, clasa I, debutant la Compartimentul Asistenta Sociala.

Detalii AICI!


Rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare, organizat in data de 6 martie 2023, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, clasa I, debutant la Compartimentul Asistenta Sociala.

Detalii AICI!


Rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 6 martie 2023, pentru ocuparea functiei publice de consilier debutant la Compartimentul Asistenta Sociala

Detalii AICI!

Centralizator cuprinzand rezultatele finale obtinute la concursul organizat in data de 03.03.2023, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de referent IA, in cadrul compartimentului Cultura

Detalii AICI!

Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de referent IA

Detalii AICI!

Rezultate proba scrisa la concursul din 02.03.2023

Tabel nominal cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în 02 martie 2023.
Detalii AICI!

Anunt rezultat selectie dosare concurs consilier debutant- 28.02.2023

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier debutant.
Detalii AICI!

Anunt rezultat selectie dosare - 24.02.2023

Tabel nominal cu rezultatele seelcției dosarelor de înscriere la concursul organizat în 02 martie 2023.
Detalii AICI!

Anunt concurs - 08.02.2023

Primaria comunei Slobozia Ciorasti, cu sediul in sat Slobozia Ciorasti, judetul Yrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de referent specialitate, grad profesional 1A, in cadrul Compartimentului cultura.
Detalii AICI!

Anunt concurs - 03.02.2023

In conformitate cu prevederile art.618 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Slobozia Ciorasti, cu sediul in sat Slobozia Ciorasti, judetul Yrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Asistenta Sociala, cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia Ciorasti, jud.Vrancea.
Detalii AICI!
Formular inscriere concurs

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Directia Implementare Proiecte
Departament Exproprieri Biroul Exproprieri pentru Autostrazi/DN/VO-BS

NOTIFICARE
Emisa in data de 14 octombrie 2022 sub nr.85905

In conformitate cu art. 8 a lin ( I ) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza d e utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national,judetean si local , cu modificaril e si completari le ulterioare, coroborat cu prevederile art. 5 alin. 3 din H.G. 53/2011 de aproba re a normelor de aplicare a Legii nr. 255/201 0 si conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.11441/14.09.2022 publicata in Monitorul Oficial nr.923 respectiv Monitorul Oficial nr.923 bis in data de 21.09.2022,va notificam intentia de expropriere a terenului detinut de dumneavoastra si afectat de coridor ul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national , Autostrada Buzau- Focsani ".
Avand în vedere prevederile art. 8 alin (2) din Legea nr. 255/2010 cu modificaril e si compl etaril e ulterioare, aveti obli gatia ca în termen de 20 de zile calendaristice de la data notificarii sa va prezentati Ia sediul expropriatorului CNAIR SA Bucurest i , B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, cod postal 01 0873,Tel:(+4021 )264.32.23, Fax:(+4021 )312.09.84, office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro, impreuna cu documentele care sa ateste dreptul de proprietate asupra imobilului afectat, In vederea intocmirii documentatiilor cadastrale pentru stabilirea unei ju ste despagubiri.
Totodata, conform art. 8 alin. (2^2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de in teres national , _judetean și local , cu modificarile și compl etarile ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 30 de zile lucratoare de Ia data notifica rii sa eliberati imobilul.
In cazul in care sunteti in imposibilitatea prezentarii la sediul expropriatorului , documentele care atesta dreptul dumneavoastra de proprietate se pot transmite in copie la adresa sus mentionata sau pe adresele de e-mail : office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro.
Pentru alte informatii consultati documentele atasate.
Notificare CNAIR
Monitorul Oficial 923

Anunt concurs

Primaria comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrance , organizeaza concurs pentru ocupoarea posturilor vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Consilier , clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, in data de 17 noiembrie 2022- proba scrisa si la o data ce va fi stabilita ulterior- interviul, la sediul Primariei comunei Slobozia Ciorasti.
Dosarele de inscriere se primesc pana pe data de 7 noiembrie 2022.
Conditii specifice:
* Consilier achizitii publice-444156, clasa I, grad profesional superior
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiinte economice ( domeniul de licenta –economie, management) sau stiinte administrative(domeniul de licenta- administratie publica)
- Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim 7 ani ;
* Consilier, clasa I - 383247, grad profesional superior
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul Stiinte Sociale- specialitatea : asistenta sociala, sociologie, psihologie, Stiinte administrative- specializarea administratie publica ;
- Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim 7 ani
Pentru mai multe informatii , bibliografie si atributiile postului consultati documentul atasat.
Anunt recrutare
Formular inscriere

ANUNȚ privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor uzate al comunei Slobozia Ciorasti


Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor uzate al comunei Slobozia Ciorasti

sipoca

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu. 13.02.2022

Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul RPL2021. 13.02.2022

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcții publice - 25.02.2021

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcții publice - 23.12.2020

Anunț începere executare silită debitori - 2020

Înștiintare producere calamități culturi agricole 2020

Sectiile de votare din comuna Slobozia Ciorasti pentru alegerile prezidentiale din noiembrie 2019

Pentru informatii legate de fondurile viziteaza www.fonduri-ue.ro

Tabel nominal cu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa din 13.11.2019

Tabel nominal cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 13.11.2019

Anunt concurs consilieri

- Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior - compartiment achizitii
- Consilier, clasa I, grad profesional superior - compaartiment financiar contabil

Unitatea administrativ-teritorială Slobozia Ciorăști, din judelui Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice şi ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 23, începând cu data de 21.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Slobozia Ciorăşti, conform art. 14 alin. (l) şi (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulte­rioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ATENTIE! VOTEAZA LEGAL!! - viziteaza www.votlegal.mai.gov.ro - Mita si votul ilegal inseamna inchisoare

Sectiile de votare din judetul Vrancea pentru alegerile europarlamentare din 26.05.2019          Comuna Slobozia Ciorăști este alcătuită din următoarele sate: Slobozia Ciorăști, Jiliște și Armeni

          Comuna Slobozia Ciorăști are o vechime de 490 de ani. Numele comunei se poate explica astfel: "slobozia" poate proveni de la număr mare de "slobozi" care și-au găsit locul aici când fugeau în caz de pericol, iar "ciorăști" - explicat de localnici că prin zonă erau multe ciori in acea vreme. Între anii 1874 - 1876 comuna se unifică cu comuna Golești avănd reședința la Slobozia Ciorăști. Până în anul 1926 satul Oreavu a aparținut acestei comune după care a intrat în componența comunei Gugești.

          În anul 1574, în satul Jiliște, Ioan Vodă cel Viteaz obține o importantă victorie impotriva turcilor. În cinstea acelei zile s-a ridicat un monument unde în fiecare an cetățenii comunei cinstesc în memoria voievodului moldovean.

          Satul Armeni este înființat după anul 1870 de oamenii aduși de boierul Simionovici pentru a lucra pământul. Denumirea satului derivă de la numele proprietarului care era de origine armeană.